Etikettarkiv: oljud

Minareter och kyrkklockor

I Växjö har en muslimsk församling begärt tillstånd att göra böneutrop inför fredagsbönen. En debatt om detta har startat i medier och vissa tycker att det inte ska vara tillåtet, andra att det är upp till respektive kommun att besluta och andra försöker sig på att argumentera för att kyrkklockor är OK medan böneutrop inte är det, på grund av att det senare skulle vara ett uttryck för religiös offensiv och påträngande proklamation, medan detta inte skulle vara fallet med kyrkklockor…

För den som tillhör någon av religionerna islam eller kristendom är naturligtvis ljudet av den egna religiösa kulturen något som skapar trygghet och upplevelse av samhörighet. Och ljudet av andra religioner upplevs som ett hot och ger känslan av olust i värsta fall. Det är inget konstigt, utan tvärtom fullt naturligt. Vi har haft kyrkklockor i Sverige längre än någon har levt, så är man uppväxt här och sympatiserar med den religion klockorna representerar, kan det upplevas som ett traditionellt och rentav nationellt signum.

För den som är uppväxt i ett land som har haft minareter och böneutrop längre än någon har levt, och sympatiserar med islamsk kultur, är det precis på samma sätt.

Men ska man skapa regelverk för detta, behöver man lägga in fler aspekter i analysen:

  • Oönskat ljud är buller och skapar olägenhet eller i värsta fall ohälsa. Därför finns regler om exempelvis bebyggelse nära flygplatser eller motorvägar. Eller hörselskydd vid bullrande arbete.
  • Ett visst mått av oljud och buller är oundvikligt för att samhället ska fungera. Byggen, flygplatser, trafikleder och järnväg låter och måste få låta, även om vi ska sträva efter att dämpa där det går.
  • Lagar och regler ska vara allmänna och blinda för religion, kön, socioekonomi, ålder eller andra grupptillhörigheter.
  • Lagar och regler är och ska inte vara fria från värderingar. Men de värden som lagar bygger på måste vara allmänt erkända av de människor som omfattas. Respekt för humana värden, jämställdhet, solidaritet, frihet, tolerans för olikheter och liknande värden måste utgöra den grund varpå lagar och regler bygger. Men tolerans för religion innebär inte att religion kan tillåtas kränka andra värden.

Följaktligen ska vi då behandla ljudet från kyrkklockor, böneutrop, startande flygplan, sommarens utomhuskonsert eller nöjesanläggningar lika. Vi ska helt neutralt och objektivt mäta decibel, frekvens och närhet till människor som kan störas, oavsett vad det är för ljud, och skriva våra ramar för vad som kan tillåtas utifrån sådana objektiva värden. Det har och ska inte ha någonting med religionsfrihet att göra.

Så var landar jag någonstans i sakfrågan om böneutrop från minareter? Ungefär så här:
1. Förbjud störande oljud som en sanitär olägenhet om det är för starkt, för ofta, eller för nära människor i deras vardag hemma eller på jobbet. Oavsett om det är kyrkklockor eller böneutrop.

2. Tillåt kyrkklockor, böneutrop, utomhuskonserter och nöjesparker om ljudet inte är för starkt, inte sker för ofta, inte stör nattsömnen eller arbete för människor i närheten.