Etikettarkiv: Barnäktenskap

Erkänn inga barnäktenskap

Nu pågår en twitterstorm angående en broschyr som Socialstyrelsen givit ut med titeln ”Information till dig som är gift med ett barn”. Politiker från alla läger förfasar sig över att den har kommit till och att formuleringarna är för oskarpa eller att ordet ”fängelse” inte nämns. Men fakta är att:

  • Socialstyrelsen måste följa Svensk lag som den ser ut nu. Och lagen tillåter idag att människor som gift sig i annat land, fortsatt betraktas som gifta i Sverige.
  • Att ingå äktenskap med någon under 18 är förbjudet i Sverige sedan 1 juli 2014, då möjligheten till dispens togs bort. Då skärptes också reglerna så att barnäktenskap som ingåtts under tvång i annat land eller om någon part hade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks, inte skulle erkännas.
  • En utredning om ytterligare skärpning av lagen pågår, (SOU 2017:96).

Utredningens huvudförslag som det ser ut nu vid delbetänkandet är att lagen (IÄL från 1904) ska skärpas lite till, så att erkännande av barnäktenskap inte ska medges om någon av parterna är under 18 år när de kommer till Sverige. Man föreslår också att det fortsatt ska vara möjligt att erkänna barnäktenskap som ingåtts i andra länder vid synnerliga skäl. Om du alltså är gift som 16-åring i annat land, men är 18 när du kommer till Sverige, ska du betraktas som lagligt gift även i Sverige, menar utredningen.

Enligt min mening är det inte Socialstyrelsen som har gjort fel, det har däremot våra politiker och i viss mån även utredare gjort. De framstår som rädda för att ta steget fullt ut och  inte erkänna äktenskap som ingåtts under 18 års ålder, oavsett anknytning till Sverige eller ålder när man först satte foten på svensk mark.

I vårt grannland Tyskland upphävs barnäktenskap som ingåtts innan 16 års ålder automatiskt, utan någon särskild prövning och utan undantag. Förvisso lite märkligt med 16 års gräns istället för 18 kan jag tycka.

Den enda rimliga lagändringen är att konsekvent upphäva alla äktenskap som ingåtts där endera parten varit under 18, utan undantag. De som är gifta sedan barnaår ska betraktas som ogifta fram till de ingår äktenskap enligt svensk rättsordning som myndiga. Det är en politisk fråga, ingenting för vare sig Socialstyrelsen eller andra myndigheter att råda över. Ansvaret vilar helt på våra 349 ledamöter i riksdagen. Och på de som väljer dem.

Konsekvensen med en entydig lag blir att par som vill fortsätta att vara gifta som vuxna helt enkelt får acceptera omaket att gifta sig igen som vuxna. Konsekvensen med en lag som fortsätter att göra undantag beroende av ålder på de som kommer hit och dessutom har utrymme för undantag vid synnerliga skäl, blir att de som vill slippa vara gifta tvingas begära äktenskapsskillnad. Det är ingen lätt sak för någon och i synnerhet inte om man lever i en hederskultur, vilket de flesta som gift sig som barn, gör.