Ja till Nato

I Corren 13 januari 2013 hävdar Claes Thulin att ett Svenskt medlemskap i Nato skulle medföra att säkerheten minskar. Hans argument är att Putin kommer se fler Natoanslutna länder som ett hot, vilket skulle leda till en ökad spänning i Europa, som enligt Thulin automatiskt leder till minskad säkerhet för oss i Sverige. Det andra argumentet skulle vara att vi förväntas strida på våra allierades sida om det skulle behövas. Enligt denna logik ska vi alltså kröka rygg och undvika samverkan med demokratierna i väst för att inte reta den ryska björnen och för att slippa hjälpa andra som blir utsatta för militärt våld.

Nej Claes Thulin, jag ställer mig inte på din och Putins sida i den här frågan. Att värna vårt lands suveränitet är viktigt för mig. Att inte böja sig för en stark och aggressiv Putin är också viktigt för mig. Vi har tyvärr en historia av att inte förpliktiga oss till något säkerhetspolitiskt, vi har kohandlat med Hitler och Stalin och dragit skam över vår nation tillräckligt. Inte börja kohandla med Putin också! Nu är det dags att upprusta vår militära förmåga, rakryggat ta ställning för västerländsk demokrati och lova våra Europeiska grannar att ställa upp solidariskt för dem om det skulle behövas. För mig är det helt otänkbart att inte säga ett tydligt JA till Nato.