Ersätt, inte bara avskaffa, nämndemännen!

Att döma i en rättegång är på samma gång ansvarsfyllt och oerhört krävande. Den som utför detta måste därför ha såväl samhällets förtroende som en tillräcklig kompetens att göra bedömanden, först enskilt och sedan under överläggningen, i grupp.

För hundra år sedan var kanske politiker de som kunde uppbära ansvaret att ha samhällets förtroende, men idag är det definitivt historia. Tvärtom är politiker idag betraktade av oss andra som drivna av egennytta, ideologi, populistisk taktik eller andra värden som direkt står i motsats till egenskaper som skulle kunna skapa förtroende.

Den andra viktiga egenskapen rör kompetens i bedömande. Det är ingen slump att symbolen för juridiken består av en kvinna med förbundna ögon som håller en våg i sin hand. Idealet är att dömandet ska vara ”blint” för domarens egna fördomar, fritt från hänsynstaganden till kön, ålder, etnicitet, socioekonomisk tillhörighet eller annat som direkt påverkar oss om vi inte har en medveten ”ögonbindel” av objektivitet på oss. Vi lyckas aldrig bli helt objektiva, men i dömandet bör det åtminstone vara vår strävan. Dessutom ska man kunna hantera vågen och hela tiden balansera bevis, utsagor, olika vittnens aspekter, trovärdighet och flera olika juridiska lagrum och konventioner.

Den första nödvändiga egenskapen, att ha samhällets förtroende, diskvalificerar i realiteten politiker från uppdraget att döma andra människor juridiskt. Men det är också här som behovet av en balanserande funktion till yrkesdomarna kommer in. Yrkesdomarna själva har inte med självklarhet det förtroende från samhället som de skulle behöva ha.

Den andra nödvändiga egenskapen, bedömarkompetensen, diskvalificerar i realiteten allmänheten, så som det fungerar i den anglosaxiska rättstraditionen med jurytjänst som en medborgerlig plikt. Människor som dömer måste ha kompetens att göra objektiva bedömanden, vilket innebär att det behövs någon form av urval och kunskapsbas. Kanske skulle ”bedömarkompetens” kunna ses lite mer generellt och inte nödvändigtvis vara juridiskt grundad? Jurister som uttalar sig i den aktuella debatten anser sig ha monopol på bedömarkompetens och vill ta över dömandet helt själva, men där tror jag det finns en fara för destruktiva inomgruppsprocesser i en sluten yrkeskår.

Nämndemannasystemet bör avskaffas, men att ersätta det med enbart jurister tror jag är en farlig väg. Vi behöver ersätta nämndemännen med något bättre, vassare, mer objektivt och mer kompetent. För yrkesdomaren själv bör inte döma med bara en vågskål.