DNA-register, en fråga om integritet eller öppenhet

Juristen Måns Cederberg vid länsstyrelsen i Södermanland sticker ut hakan och föreslår ett DNA-register för samtliga män, med syfte att lättare kunna identifiera våldtäktsmän. Kritiken i bloggosfären har naturligtvis varit massiv, men intressant nog har omröstningen som Aftonbladet ordnat på webben en ganska jämn fördelning mellan ja och nej till ett nationellt register över mäns DNA. Jag ska inte avslöja hur jag röstade ännu, men jag tänkte problematisera frågan lite. Jag brukar dra ut frågorna till sin spets för att tydliggöra vari de etiska problemen består när jag gör sådant här tankearbete.

Modell 1 är att vi DNA-testar alla vid födseln och vi som redan är födda får göra det på polisstationen. Vår unika DNA-sträng läggs upp på webben ihop med vårt personnummer, helt öppet och sökbart, fritt att använda för vem som helst i vilket som helst syfte. Det är alltså en modell som maximerar öppenhet och helt bortser från krav på personlig integritet.

Mot det ställer vi modell 2, som maximerar personlig integritet och minimerar samhällets behov av öppenhet. Den går ut på att vi förbjuder varje form av insamling av genetiskt material, eller ”metainformation” av genetisk kod. Vi sparar inte några fingeravtryck och suddar alla förekomster av personuppgifter i register så fort de inte behövs i direkt operativ verksamhet längre. Passregister och skatteverkets register tillåts fortsätta, men helt stängda för all insyn utom efter särskilt domstolsbeslut om att utdrag får tas fram. Ingen får ta någon bild av någon utan personligt medgivande och varken lagra eller publicera personuppgifter utan tillstånd från den vars personuppgifter avses publiceras.

Okej, där var ytterligheterna. Helt klart är ju att vi behöver tulla lite på den personliga integriteten för att skapa öppenheten som ett tryggt samhälle kräver. Och att vi behöver tulla på öppenheten för att garantera den personliga integriteten fullt ut. Så långt neutralt problembeskrivande, nu blir jag personligt åsiktsbelastad:

Varför ska respekten för personlig integritet värnas så himla högt? Vi är flockdjur allesammans, vi delar samma vatten, luft och försöker samsas om vår gemensamma näring. Under kläderna är vi förbluffande lika varandra och väldigt få av oss väljer att frivilligt leva i enskildhet och oberoende. Homo sapiens verkar vara en social art, som av någon anledning har asociala ideal. Det går inte ihop! Som jag ser det kan jag inte komma fram till annat än att gruppens gemensamma bästa, måste vara överordnat individens behov av integritet. En individs behov av att kunna skada andra individer i samma flock, och sedan hänvisa till ett socialt konstruerat behov av ”privatliv” för att slippa ta sitt ansvar, kan inte vara rätt.

Men konkret när det gäller Måns Cederbergs förslag har jag ett par allvarliga invändningar. För det första kan jag inte se poängen med att könssegregera en bestämmelse. Alla tvingande regler bör vara könsneutrala. Alltså bör DNA-registret omfatta såväl kvinnor som män. För det andra kan jag inte heller förstå varför det ska vara det stigmatiserande syftet ”våldtäktsutredning” som ska vara den enda giltiga. Finns materialet, vore det väl ypperligt om det kunde användas till medicinsk och genetisk forskning,  generell identifiering av individer vid inpassering, verifikationer eller liknande.

Kanske är jag osedvanligt korkad, men jag ser inte vari kränkningen består om metadata om mitt unika DNA fanns tillgängligt för professionella i olika roller? Kanske behöver man tänka till lite när det blir fråga om att tillämpa möjligheten att samköra kyrkoboksbaserad släktforskning med genetisk dito. Annars kanske det blir många som oombett får nya halvsyskon i efterhand. Det kan nog upplevas som en smula kränkande intrång i familjehemligheter, även om det vore nyttigt. Och den som begår ett brott mot en annan individ, bör anses ha förbrukat sin rätt till att hålla sitt brott hemligt tycker jag nog. Han eller hon bör hjälpas att axla sitt ansvar genom ett allmänt DNA-register. Jag lutar åt att förespråka min modell 1, men med betoning på allmänt, inte publikt DNA-register. Vad är det som talar emot?